OM 3K BYGG

3K Bygg grundades 1999, med ledning och personal med lång branscherfarenhet. Med anledning av generationsskifte övergick bolagets fastigheter 2010 till 3K Bygg Fastighets AB. 3K Bygg har 22 anställda och omsätter ca 55 milj.
Vi är ett personligt företag som producerar efter kundens önskemål och behov, på ett sätt där kundens intresse alltid tillvaratas när det gäller kvalité, funktion och kostnad.
Vår marknad innefattar ny,om- och tillbyggnad, industri och fastighetsservice. Vårt arbetsområde är Markaryds kommun med en radie på ca 10 mil. Projektstorlek allt från 10.000 kr upp till 20 milj. Vi har en stor fast kundkrets och många stora byggprojekt och industriservice hos företagen i kommunen. Vi är seriösa, ambitiösa och måna om att våra kunder har samma synsätt. Ett stort engagemang från oss från början, ger inga överraskningar på vägen och slutresultatet blir två nöjda parter. Vi sysslar med problemlösningar, vi tar fram skisser, ritningar och kostnadsförslag och lägger mycket tid på att utreda kundens behov.
Företaget ägs av Fredrik, Andreas och Pierre. Vi har dedikerad personal som är både kunnig och kompetent, har stort ansvarskännande och är mycket lojala vilket gör att vi alltid lever upp till våra höga ambitioner med en platt organisation, öppenhet, eget ansvar och kamratskap.
Företagets kvalitetssystem är baserat på ISO9001.Vi arbetar efter projektanpassad kvalitetsplan, kontrollplan och egenkontroller. Företagets miljösystem är baserat på ISO14001. Miljöplan och Arbetsmiljöplan med risköversikt anpassas för varje projekt.